Blog

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás: 0903 800 804, info@choralis.art

Made in Slovakia | choralis.art
Made in Slovakia | choralis.art
Tvoj košík
Zatvoriť

Košík je prázdny

Cena spolu
0,00 €
18.11.2021

Osol a vôl pri jasličkách – čo tam vlastne robia?

Osol a vôl pri jasličkách – čo tam vlastne robia?

Už nastal čas vianočných príprav. Možno už máte pripravené vianočné darčeky, robíte si plány slávnostného menu, vytvárate zoznam, aby ste nezabudli, čo ešte potrebujete stihnúť zabezpečiť či skontrolovať.

Napríklad či máme betlehem – umelecké zobrazenie scény narodenia Ježiša Krista. Samozrejme, jeho hlavné postavy sú Svätá Rodina: Mária s Jozefom a dieťa Ježiš. Avšak k betlehemu neodmysliteľne patria aj iné tvory a vôbec teraz nemyslíme ľudí. K poriadnemu betlehemu patria aj zvieratká, najmä osol a vôl. Ako sa však vôbec do scény narodenia dostali?  A aký význam majú ostatné zvieratá, ktoré v jasličkách nájdeme?

Neodmysliteľná súčasť betlehema

s.jpg

Kedy sa osol a vôl objavujú na zobrazeniach scény narodenia? Možno je to prekvapivé, ale súčasťou obrazových stvárnení Ježišovho narodenia sú už od čias raného kresťanstva.  Okrem vyrezávaných betlehemov sa objavujú aj na freskách či v sklenených výkladoch kostolov už od 4. storočia – teda vlastne hneď, ako kresťania mohli začať budovať svoje chrámy po skončení prenasledovania zo strany Rímskej ríše. Avšak, zmienku o zvieracích svedkoch Ježišovho narodenia v evanjeliách nenájdeme. Evanjelisti Lukáš a Matúš, ktorí nám rozprávajú vianočný príbeh, žiadne zvieratá nespomínajú.

Aký význam majú vôl a somár v jasliach?

vol.jpg

Niektorí historici sa domnievajú, že vôl a osol v jasličkách sú odkazom na Starý zákon.  V Knihe proroka Izaiáša sa nachádzajú nasledovné slová: „Vôl pozná svojho majiteľa a osol jasle svojho pána; Izrael nič nevie, môj ľud nemá rozum“ (Kniha proroka Izaiáša, kapitola 1, verše 2-3). Táto veta znamená: Zvieratá poznajú svojho pána, ale Izraeliti nedokážu spoznať svojho Pána a odvracajú sa od neho. Vôl a somár, boli nepostrádateľní pomocníci pri práci na poli. 

Až neskôr sa súčasťou betlehema stávajú pastieri a traja králi. Túto interpretáciu podporuje aj znázornenie na sarkofágu mestskej brány v kostole sv. Ambróza v Miláne postavenom okolo roku 380. Malý Ježiš tu leží úplne sám v jasliach, dokonca aj bez Márie a Jozefa – ale po boku vola a osla! Podľa kresťanského chápania osol pri jasliach predstavuje pohanov, vôl Židov.

Ktoré zvieratká v jasličkách ešte nájdeme?

Okrem oslíka a vola pri scéne narodenia často nájdeme aj iné zvieratá: napríklad ovce a jahňatá, psy, ale aj ťavy, slony a kone.  Majú aj oni nejaký význam?

Ovce a jahňatá

ovce.jpg

Ovce sú zvieratá, o ktorých sa v Biblii hovorí veľmi často. Nepovažovali sa za hlúpe, ale za užitočné zvieratá.  V Starom aj v Novom zákone sú početné zmienky o ovciach alebo jahňatách.  Kým Starý zákon hovorí o obetnom baránkovi, ovca v Novom zákone symbolizuje človeka, ktorého Ježiš – Dobrý Pastier privádza späť na správnu cestu.

K jasličkám podľa Lukášovho evanjelia prišli pastieri, ktorí v okolí Betlehema pásli svoje stáda a stali sa svedkami Ježišovho narodenia. Lukáš píše: „V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Prišiel k nim Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva“ (Lk 2, 8-9). Boli to teda pastieri, ktorí ako prví počuli radostnú správu o narodení Ježiša prostredníctvom anjela.

Ovečky jednoducho k postave pastiera patria, a preto ich nachádzame aj v našich betlehemoch. Pomáhajú nám priblížiť vianočný príbeh.

Psy

pes.jpg

V mnohých prípadoch sa k zástupu zvierat pri jasliach pripojí aj pes. Tiež nevyhnutne patrí k postave pastiera, ochraňuje stádo aj samotného pastiera. Symbolizuje bdelosť a ochranu.  V niektorých betlehemoch je aj veľa iných zvieracích figúrok.  To ukazuje, že na Vianoce sa berie do úvahy celé Božie stvorenie, nielen ľudský, ale aj zvierací svet.

Ťava, slon a kôň

ťava.jpg

Evanjelista Matúš pri rozprávaní o narodení Ježiša zasa spomína poklonu troch mudrcov z Východu. Preto obohacujú betlehem aj exotické zvieratá. Okrem vola a somára, oviec a pastierskeho psa, preto môžete v niektorých betlehemoch vidieť aj exotické zvieratá, napríklad slona, ťavu alebo koňa. Patria práve trom mudrcom - kráľom z Východu. 

Rovnako ako ich jazdci predstavujú vtedajšie známe svetadiely. Slon býva umiestnený vedľa kráľa Gašpara a predstavuje africký kontinent.  Baltazár je zobrazovaný na ťave a je zástupcom Ázie.  A Melichar jazdí na koni ako reprezentant európskeho kontinentu.

Betlehemské figúrky nechávajú veľký priestor na interpretáciu.  To platí aj pre zvieratká v jasličkách, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou vianočného príbehu. Neváhajte a prezrite si náš veľký výber ručne vyrábaných betlehemských postavičiek a celých zostáv betlehemov v našom internetovom obchode: https://www.choralis.art/sk/betlehemy.